Kontakta oss

Rebecca Fröjd

Rebecca Fröjd

(Föräldraledig)

Legitimerad Sjukgymnast sedan 2013. Vidareutbildad inom McKenzie (Medicinsk Diagnostisk Terapi). Lång erfarenhet inom akutsjukvård och ortopedi.

Anna Olsson

Legitimerad Sjukgymnast sedan 2009. Vidareutbildad inom McKenzie (Medicinsk Diagnostisk Terapi). Akupunkturutbildad inom smärta och stress. Erfarenhet inom graviditetsrelaterade besvär, neurologi, långvarig smärta och sjukgymnastik för barn och unga

Veronika Wikander

Veronika Wikander

Legitimerad arbetsterapeut sedan 2004. Vidareutbildningar inom handrehabilitering, ergonomi och stresshantering.

Saya Kader Ertman

Legitimerad Fysioterapeut sedan 2012. Har sedan dess arbetat inom primärvården med undersökning och behandling av smärtbesvär från hela kroppen. Vidareutbildad inom McKenzie (MDT) samt akupunktur. Har erfarenhet av att arbeta med stress- och smärtproblematik samt psykisk hälsa.