Kontakta oss

Rebecca Fröjd

Rebecca Fröjd

(Föräldraledig) Legitimerad Sjukgymnast sedan 2013. Leg. Fysioterapeut. Vidareutbildad inom McKenzie (Medicinsk Diagnostisk Terapi). Lång erfarenhet inom akutsjukvård och ortopedi. vidareutbildad inom akupunktur.

Anna Olsson

Anna Olsson

Legitimerad Sjukgymnast sedan 2009. Vidareutbildad inom McKenzie (Medicinsk Diagnostisk Terapi). Akupunkturutbildad inom smärta och stress. Erfarenhet inom graviditetsrelaterade besvär, neurologi, långvarig smärta och sjukgymnastik för barn och unga.

Veronika Wikander

Veronika Wikander

Legitimerad arbetsterapeut sedan 2004. Vidareutbildningar inom handrehabilitering, ergonomi, stresshantering och motiverande samtal. Utbildning inom ReDO samt erfarenhet inom bedömningar av kognitiv svikt. Lång erfarenhet inom primärvård.

Saya Kader Ertman

Legitimerad Fysioterapeut sedan 2012. Lång erfarenhet av primärvård. Vidareutbildad inom McKenzie (MDT), akupunktur och kvinnors hälsa. Erfarenhet av att arbeta med stress- och smärtproblematik, psykisk hälsa samt bäckenbottendysfunktion, graviditetsrelaterade besvär under eller efter graviditet samt klimakteriebesvär.

Madeleine Björlin-Delmar

Legitimerad fysioterapeut sedan 2020. Har erfarenhet inom primärvård. Vidareutbildad inom löprelaterade skador och dess rehabilitering. Erfarenhet av att arbeta med KOL.

Jenny Wingqvist Bergh

Legitimerad Fysioterapeut sedan 2001 och med magisterexamen. Vidareutbildad inom Mc Kenzie (mekanisk diagnostik och terapi), akupunktur, rehabiliteringsmedicin, ortopedi och MediYoga.

Amanda Öhrn

Leg. Fysioterapeut sedan 2012. Arbetat inom primärvård sedan 2016. Lång erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa, stress och långvarig smärtproblematik. Vidareutbildad inom basal kroppskännedom.

Caroline Have

Legitimerad arbetsterapeut sen 2014, utbildad i Danmark. Erfarenhet inom neurologi, med grundkurs i BOBATH koncept samt F.O.T.T grundkurs (Facial-Oral Tract Therapy). Erfarenhet i bedömning av kognitiva svårigheter.