Kontakta oss

Rebecca Fröjd

Rebecca Fröjd

Legitimerad Sjukgymnast sedan 2013. Leg. Fysioterapeut. Vidareutbildad inom McKenzie (Medicinsk Diagnostisk Terapi). Lång erfarenhet inom akutsjukvård och ortopedi. vidareutbildad inom akupunktur.

Anna Olsson

Anna Olsson

Legitimerad Sjukgymnast sedan 2009. Vidareutbildad inom McKenzie (Medicinsk Diagnostisk Terapi). Akupunkturutbildad inom smärta och stress. Erfarenhet inom graviditetsrelaterade besvär, neurologi, långvarig smärta och sjukgymnastik för barn och unga.

Veronika Wikander

Veronika Wikander

Legitimerad arbetsterapeut sedan 2004. Vidareutbildningar inom handrehabilitering, ergonomi, stresshantering och motiverande samtal. Lång erfarenhet inom primärvård.

Saya Kader Ertman

(Föräldraledig) Legitimerad Fysioterapeut sedan 2012. Har sedan dess arbetat inom primärvården med undersökning och behandling av smärtbesvär från hela kroppen. Vidareutbildad inom McKenzie (MDT) samt akupunktur. Har erfarenhet av att arbeta med stress- och smärtproblematik samt psykisk hälsa.

Madeleine Björlin-Delmar

Legitimerad fysioterapeut sedan 2020. Har erfarenhet inom primärvård.

Jenny Wingqvist Bergh

Legitimerad Fysioterapeut sedan 2001 och med magisterexamen. Vidareutbildad inom Mc Kenzie (mekanisk diagnostik och terapi), akupunktur, rehabiliteringsmedicin, ortopedi och MediYoga.

Amanda Öhrn

Legitimerad Fysioterapeut.

Jenny Bergh

Maja Fresk

Legitimerad Arbetsterapeut sedan 2023. Lång erfarenhet av arbete som undersköterska inom äldreomsorg. Utbildningar inom Mindfulness-baserad stressreduktion, Hatha Yoga och omvårdnad. Stort intresse för psykisk ohälsa och kvinnohälsa. Erfarenhet inom primärvård.