Arbetsterapi

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig som har svårt att klara av dina vardagliga aktiviteter på grund av sjukdom, skada eller stress.

Åtgärderna kan vara:

Hjälpmedelsrådgivning/­förskrivning
Bedömning och utprovning av hjälpmedel t ex förflyttnings-, uppresnings-, förhöjnings- och kognitiva hjälpmedel.

Anpassningar i hemmet
Utredning och bedömning för intygsskrivning vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Handrehabilitering
Vid skador i handen samt vid besvär med smärta domningar och funktionsnedsättningar i händerna.

Stresshantering
Utredning och behandling för att hitta balans i din vardag vid stressrelaterade besvär. Vi arbetar med ReDO som är en kurs där vi arbetar med att hitta balansen i vardagen. Vi har även stresshanteringskurs.

Ergonomi
Ergonomisk rådgivning för att använda kroppen på rätt sätt i vardagliga aktiviteter.

Du är välkommen utan remiss men tid behöver bokas.

 

Arbetsterapi på Kållered Rehab